Sommer Residence – Banya Cup

 

REGULAMIN ZAWODÓW SOMMER BANYA CUP

SOMMER-BANYA CAP -kryteria-oceniania

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY – banya

 

Regulamin zawodów  „SOMMER BANYA CUP”

20-22 października 2023 roku, Sommer Residence Hotel Spa&Wellness,

Kuniów 101 a, 46 – 200 Kluczbork

 

 1. Zasady ogólne zawodów.

 

 • Zawody odbywają się w dniach 20-22 października 2023 roku.
 • Głównymi sponsorami turnieju są: firma Bassau, Rzeka Miodu oraz Ogrody Pamięci, które ufundowały nagrody w wysokości:

–  za zajęcie 1 miejsca 1500zł

–  za zajęcie 2 miejsca 1000zł

–  za zajęcie 3 miejsca 500zł

I nagrody rzeczowe

 • Zawodnicy oceniani są przez komisję konkursową i publiczność .
 • Dodatkowo przewidziana jest nagroda dla najlepszego Saunamistrza spośród głosów publiczności.

 

 1. Zasady związane ze zgłaszaniem uczestnictwa w zawodach.

 

 • Do turnieju może zgłosić się każdy Saunamistrz. Nieletni Saunamistrz za zgodą i opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Zgłoszenia kierowane są na adres e-mail: turnieje@sommerresidence.pl zaś formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://sommerresidence.pl/
 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego musi nastąpić akceptacja regulaminu turnieju.
 • Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 30 września 2023 r.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.
 • Kolejność startów zostanie ustalona przez organizatora drogą losowania.
 • Zawodnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w turnieju.

 

III. Zasady zawodów.

 

 • Zawodników oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 7 sędziów. Wykonanie danej ceremonii ocenia jednocześnie 4 sędziów.
 • Komisja Konkursowa ocenia zawodnika w 4 kategoriach: 1) Profesjonalizm, 2) Show, 3) Wzrost temperatury, 4) Zapachy.
 • W każdej kategorii każdy sędzia ma do dyspozycji od 0 do 10 pkt z możliwością przyznawania punktów cząstkowych (z dokładnością do 0,1 pkt).
 • Kryteria oceniania będą dostępne na stronie http://sommerresidence.pl/. Dokument ten jest wiążący dla Komisji Konkursowej oraz dla zawodników.
 • Dodatkowo zawodników będzie oceniała publiczność biorąca udział w danym seansie. Osoby głosujące spośród publiczności w liczbie 12 wybierane są przed ceremonią poprzez losowanie, a po ceremonii oddawane są głosy w jednej kategorii „Odczucia z seansu”. Osoby głosujące spośród publiczności mają do dyspozycji od 0 do 10 pkt. Odrzucane są dwie skrajne oceny osób głosujących spośród publiczności. Punkty publiczności nie liczą się do ogólnej noty zawodnika. Przewidziana jest osobna nagroda dla zawodnika który zdobędzie największą liczbę punktów od publiczności. Nagrodę Publiczności sponsoruje Hotel Sommer Residence w wysokości 300 zł.
 • W dniu 22 października 2023r. po odbytych wszystkich ceremoniach wyniki poszczególnych zawodników zostaną podane do ogólnej wiadomości uczestników turnieju jak i w mediach internetowych. Ogłoszona ocena jest ostateczna.

 

 

 1. Prawa i obowiązki Saunamistrzów oraz innych uczestników.

 

 1. Saunamistrzowie biorący udział w turnieju jako zawodnicy mają zagwarantowane wejście do strefy saun w dniach 20 do 22 października 2023 roku. Saunamistrzom przysługują conajmniej dwa posiłki na każdy dzień turnieju, napoje niegazowane oraz 2 noclegi  od piątku 20 października do niedzieli 22 października 2023 r.
 2. Saunamistrzowie biorący udział w turnieju zobowiązani są do wykonania co najmniej jednej ceremonii poza konkursem w dniach turniejowych.
 3. Zawodnicy, którzy zajmą w turnieju miejsca 1-5 automatycznie kwalifikują się do Turnieju Trzech Saun-Finał Finałów, który odbędzie się w styczniu 2024 r.
 4. Saunamistrz samemu organizuje sobie cały sprzęt, w tym również zapachy, konieczny do przeprowadzenia ceremonii. Saunamistrz może skorzystać z pomocy 2 pomocników podczas przygotowania sauny przed ceremonią i posprzątania po jej zakończeniu.
 5. Organizator gwarantuje jednakową temperaturę pieca elektrycznego dla każdego zawodnika oraz dodatkową obsługę kominka przez wyznaczoną osobę.
 6. Każdy Saunamistrz będzie miał do dyspozycji ograniczoną ilość wody do wylania na piec (5 litrów) oraz nieograniczoną ilość wody i lodu do polewania publiczności. Dozwolone jest zraszanie publiczności wodą oraz lodem, dozwolone jest również wykonywanie masażu czystymi witkami. O wykorzystaniu lodu, wody bądź witek w ceremonii należy poinformować uczestników przed rytuałem saunowym oraz o możliwości opuszczenia sauny w dowolnym momencie. Ze względów bezpieczeństwa Saunamistrz ma obowiązek poinformować uczestników o konieczności zamknięcia oczu podczas rzucania lodem. Ze względów higienicznych użyte witki każdorazowo muszą zostać zdezynfekowane. Mile widziany jest kontakt Saunamistrza z publicznością. Można wykorzystywać do rytuału poczęstunek, maseczki oraz peeling. Do uzyskania zapachu można zastosować naturalne, świeże lub suszone zioła, witki, napary ziołowe i herbaciane. Zabronione jest używanie olejków syntetycznych.
 7. Techniki rozprowadzania ciepła dozwolone są wszystkie oprócz ręczników.
 8. Saunamistrzowie organizują muzykę na nośniku bluetooth.
 9. Czas trwania ceremonii 8-15 min.
 10. Saunamistrz ma możliwość opuszczenia sauny w trakcie trwania seansu, jednak łączny czas pobytu poza sauną nie może przekroczyć 45 sekund.
 11. Ceremonia powinna posiadać temat.
 12. Saunamistrz może prowadzić ceremonię w przebraniu lub dowolnym stroju.
 13. Saunamistrz nie może powtórzyć ceremonii, która została zaprezentowana na wcześniejszym turnieju Sommer.

 

 1. Zasady związane z bezpieczeństwem w czasie zawodów.

 

 1. Zawodnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu turnieju oraz regulaminu obiektu, a także Regulaminu Strefy Spa obowiązującego w Sommer Residence Hotel Spa&Wellness.
 2. Saunamistrz ma obowiązek na bieżąco nadzorować stan zdrowia uczestników ceremonii i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników ceremonii.
 3. Każdy uczestnik ceremonii ma obowiązek uwzględnić swój stan zdrowia i nie przystępować do ceremonii saunowej, jeżeli ze względu na stan zdrowia mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Zaleca się, aby wszyscy uczestnicy ceremonii przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia.
 4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia którejkolwiek osób uczestniczących w ceremonii saunowej, każdy Sędzia ma obowiązek natychmiastowego przerwania ceremonii. W przypadku usunięcia stanu w/w zagrożenia, ceremonia przerwana może ulec powtórzeniu po zakończeniu ceremonii odbywanych w danym dniu.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin zawodów obowiązuje wraz z Regulaminem Kryteria Oceniania, regulaminem obiektu i Regulaminem Strefy Spa, które stanowią odrębne dokumenty. Naruszenie zasad określonych w w/w regulaminach może skutkować dyskwalifikacją zawodnika, a w przypadku rażącego lub dwukrotnego naruszenia w/w zasad – wyproszeniem zawodnika z Sommer Residence Hotel Spa&Wellness.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednakże nie później niż do zakończenia przyjmowania zgłoszeń do turnieju, czyli 30 września 2023 roku. Aktualny Regulamin dostępny jest na http://sommerresidence.pl/.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja jego postanowień końcowych jest równoznaczna z akceptacją regulaminu turnieju, regulaminu obiektu oraz zasad oceniania.
 4. Wszelkie niejasności niezawarte w regulaminie będą wyjaśniane na odprawie przed zawodami.