Sommer Residence – Relax Cup

 

REGULAMIN ZAWODÓW SOMMER RELAX CUP

SOMMER-RELAX-CUP -kryteria-oceniania

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY – relax

 

Regulamin zawodów „SOMMER RELAX CUP”
12-14 maja 2023 roku, Hotel Sommer Residence Spa&Wellness,
Kuniów 101 a, 46 – 200 Kluczbork

I. Zasady ogólne zawodów.

1) Zawody odbywają się w dniach 12-14 maja 2023 roku.
2) Zawodnicy oceniani są przez komisję konkursową i publiczność .
3) Seanse wykonywane przez saunamistrzów na zawodach maja mieć charakter relaksacyjny,
wywołać w widzów poczucie szeroko rozumianego relaksu tzn. spokoju ,harmonii ,wyciszenia
,wręcz uśpienia ,dlatego należy zwrócić uwagę na wszelkie elementy które mogą zakłócić ten stan
np. głośne rozbijanie kul na piecu ,gwałtowne strzały ręcznikiem ,głośne odstawianie wiader ,zbyt
głośna muzyka itp.

II. Zasady związane ze zgłaszaniem uczestnictwa w zawodach.

1) Do turnieju może zgłosić się każdy Saunamistrz, nieletni za zgoda i opieka przez cały
czas trwania turnieju, rodzica lub opiekuna prawnego.
2) Zgłoszenia wprowadzane są na adres e-mail: info@sommer-gl.de, zaś formularz
zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://sommerresidence.pl/
3) Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego musi nastąpić akceptacja regulaminu turnieju.
4) Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.
6) Kolejność startów zostanie ustalona w drodze losowania.
7) Zawodnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w turnieju.
8) Organizator przewiduje następujące nagrody: za zajęcie I miejsca – tysiąc pięćset
złotych, II miejsce tysiąc złotych, III miejsce pięćset złotych.
9) Dodatkowa przewidziana jest nagroda dla najlepszego saunamistrza spośród głosów
publiczności.

III. Zasady zawodów.

1) Zawodników oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 7 sędziów.
Wykonanie danej ceremonii ocenia jednocześnie 3 sędziów.
2) Komisja Konkursowa ocenia zawodnika w 4 kategoriach: 1) Profesjonalizm, 2) Show –
Relax, 3) Temperatura, 4) Zapachy
3) W każdej kategorii każdy sędzia ma do dyspozycji od 0 do 10 pkt z możliwością
przyznawania punktów cząstkowych (z dokładnością do 0,1 pkt).
4) Dodatkowo zawodników będzie oceniała publiczność biorąca udział w danym seansie.
Głosy publiczności stanowią 25% całej oceny. Osoby głosujące spośród publiczności w
liczbie 12 wybierane są przed ceremonią poprzez losowanie, a po ceremonii oddawane
są głosy w jednej kategorii „Odczucia z seansu”. Osoby głosujące spośród publiczności
mają do dyspozycji od 0 do 10 pkt. Odrzucane są dwie skrajne oceny osób głosujących
spośród publiczności.
5) Zwycięzcą zostaje Saunamistrz, który zdobędzie największą sumaryczną liczbę punktów
od sędziów i publiczności.
6) Kryteria oceny będą dostępne na stronie http://sommerresidence.pl/. Dokument ten
jest wiążący dla Komisji Konkursowej oraz dla zawodników.
7) W dniu 14 maja 2023r. po odbytych wszystkich ceremoniach wyniki poszczególnych
zawodników zostaną podane do ogólnej wiadomości uczestników turnieju jak i w
mediach internetowych. Ogłoszona ocena jest ostateczna.

IV. Prawa i obowiązki Saunamistrzów oraz innych uczestników.

1) Saunamistrzowie biorący udział w turnieju jako zawodnicy mają zagwarantowane wejście
do strefy saun w dniach 12 do 14 maja 2023 roku. Saunamistrzom przysługują co
najmniej dwa posiłki na każdy dzień turnieju, napoje niegazowane oraz 2 noclegi od
piątku 12 maja do niedzieli 14 maja 2023 r.
2) Organizacja seansów w swoim zakresie. Saunamistrz może używać tylko naturalnych
olejków eterycznych oraz naparów i kompozycji zapachowych uzyskanych z naturalnych
świeżych lub suszonych ziół, witek, herbat . Zakaz używania syntetycznych aromatów.
3) Saunamistrzowie organizują muzykę na nośniku bluetooth.
4) Czas trwania ceremonii 10-15 min.
5) Ceremonia powinna posiadać temat, saunamistrz może prowadzić ceremonię w
przebraniu jak również w hammanie
6) Przebranie saunamistrza, muzyka, zapachy i temat muszą tworzyć harmonijną całość
która przełoży się na relaksacyjny charakter seansu
7) Saunamistrzowie zobowiązują się do noszenia w trakcie trwania Mistrzostw koszulek
dostarczonych przez Organizatora.

V. Zasady związane z bezpieczeństwem w czasie zawodów.

1) Zawodnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu turnieju oraz
regulaminu obiektu, a także Regulaminu Strefy Spa obowiązującego w Hotelu Sommer
Residence Spa&Wellness.
2) Saunamistrz ma obowiązek na bieżąco nadzorować stan zdrowia uczestników ceremonii
i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników ceremonii.
3) Każdy uczestnik ceremonii ma obowiązek uwzględnić swój stan zdrowia i nie
przystępować do ceremonii saunowej, jeżeli ze względu na stan zdrowia mogłyby mieć
one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Zaleca
się, aby wszyscy uczestnicy ceremonii przeszli standardowe badania lekarskie w celu
sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia.
4) W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia którejkolwiek osób
uczestniczących w ceremonii saunowej, każdy Sędzia ma obowiązek natychmiastowego
przerwania ceremonii. W przypadku usunięcia stanu w/w zagrożenia, ceremonia
przerwana może ulec powtórzeniu po zakończeniu ceremonii odbywanych w
wylosowanej kolejności.

VI. Postanowienia końcowe.

1) Regulamin zawodów obowiązuje wraz z Regulaminem Oceniania Zawodów,
regulaminem obiektu i Regulaminem Strefy Spa, które stanowią odrębne dokumenty.
Naruszenie zasad określonych w w/w regulaminach może skutkować dyskwalifikacją
zawodnika, a w przypadku rażącego lub dwukrotnego naruszenia w/w zasad –
wyproszeniem zawodnika z Hotelu Sommer Residence Spa&Wellness.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednakże nie później niż do
zakończenia przyjmowania zgłoszeń do turnieju, czyli 30 kwietnia 2023 roku. Aktualny
Regulamin dostępny jest na http://sommerresidence.pl/.
3) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja jego postanowień końcowych jest
równoznaczna z akceptacją regulaminu turnieju, regulaminu obiektu oraz zasad
oceniania.

Kryterium Oceniania

 

IV EDYCJA SOMMER RELAX CUP

Po porządnym grzaniu na Hot Sommer, czas na relaks i odprężenie na Sommer
Relax Cup.
Oczekujemy od Was seansów spokojnych, relaksujących, odprężających,
zamykających muzykę ,zapachy ,temat ,ubiór ,techniki wachlowania w jedna
harmonijną całość. Aby nadać seansom właściwy dla zawodów charakter,
zwróćcie uwagę na wszelkie elementy które mogą zakłócić u widzów stan
wyciszenia i relaksu jak wszelkiego rodzaju hałasy spowodowane używaniem
przyrządów do przeprowadzania seansów, strzały recznikami itp.

1 Profesjonalizm BAZA 7pkt.

Aby uzyskać 7 pkt. bazowych od zawodnika oczekuje się:
– przekręcenia klepsydry i wyraźnego przedstawienia się
-przedstawienia tematu seansu, podania czasu trwania ceremonii i użytych
zapachów, poproszenia publiczności o nie klaskanie w trakcie jak i po
zakończeniu seansu, ze względy na relaksacyjny charakter ceremonii ( jeśli po
mimo tej prośby publiczność będzie klaskała punkty nie będą odejmowane).
Zapowiedz ma być powiedziana samodzielnie, nie czytana z kartki, nie puszczana
z głośników.
-dyskretnego obcierania się z potu,
-niedopuszczalne jest machanie ręcznikiem służącym do wycierania ,częściami
garderoby, jak również ręcznikiem lub przedmiotem służącym do wachlowania
który leży bezpośrednio na podłodze (podłoga jest przyjęta jako nieczysta wiec
rzeczy służące do rozprowadzania ciepła nie mogą mieć z nią kontaktu) ,
chlapanie własnym potem na uczestników, picie wody z elementów służących do
polewania jest zabronione.
-niedopuszczalne jest pozostawianie rzeczy na drodze wyjścia z sauny, należy
umożliwić klientom wyjście z sauny podczas trwania seansu w przypadku złego
samopoczucia lub innych zaistniałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
przebywających w saunie gościom, nawet wtedy jeśli będziemy musieli przerwać
seans
– zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek szklanych , ceramicznych lub łatwo
tłukących się elementów do sauny, używanie ostrych, niebezpiecznych narzędzi.
-zmieszczenia się w czasie 10-15 min, czas mierzony od momentu wejścia za
drzwi sauny do momentu wyjścia saunamistrza z sauny. Dopuszcza się
otwieranie drzwi sauny w trakcie trwania seansu przez saunamistrza, celem
2 poprawienia komfortu widzów, dotlenienia, jednak saunamistrz nie może opuścić
sauny czyli wyjść poza drzwi.

PUNKTY DODATKOWE :

Ciekawa zapowiedz/ wplecenie zapowiedzi w historię od 0 – 1 pkt.
Dobry nie wymuszony kontakt zawodnika z publicznością celem poprawienia
komfortu i dobrego nastroju w saunie od 0-1 pkt.
Dobra organizacja pracy w saunie od 0 – 1pkt.

PUNKTY UJEMNE:

Niepełna zapowiedz od 0 -1 pkt.
Nie przekręcenie klepsydry – 0,5pkt
Nieprzestrzeganie zasad higieny od 0 -2 pkt.
Nieprzestrzeganie wytycznych odnośnie bezpieczeństwa w saunie od 0 – 2 pkt.
Odstępstwo czasowe za każdą 1 min – 0,5 pkt przekroczenie dopuszczalnego
czasu powyżej 2 min dyskwalifikacja.
Wyjście Saunamistrza w trakcie ceremonii poza saunę -1pkt

2 SHOW / RELAX BAZA 5 PKT.

Aby uzyskać 5 pkt. bazowych:
Seans powinien posiadać temat
Dopasowaną muzykę i strój do tematu.
Wywołać u publiczności poczucie harmonii ,spokoju i głębokiego relaksu ale nie
nudę ,monotonię i znużenie.
Użycia trzech różnych przedmiotów i /lub technik rozprowadzania ciepła

PUNKTY DODATKOWE:

Użycie więcej niż trzech różnych przedmiotów i/ lub technik do rozprowadzania
powietrza 0-1pkt

3
Zgranie tempa rozprowadzania powietrza z podkładem muzycznym 0-1pkt
Przygotowanie atrakcji dla publiczności na czas trwania seansu, wszelkiego
rodzaju peelingi , maseczki, odżywki 0-1pkt
Podanie poczęstunku (napoje, przekąski tematycznie związane z seansem) dla
publiczności po zakończeniu seansu. 0-1pkt
Wybitna spójność wszystkich elementów seansu mająca wpływ na harmonię
ceremonii (temat , ubiór, muzyka, zapachy, temperatura, atrakcje dla
publiczności) 0-1pkt

PUNKTY UJEMNE:

Nuda i monotonia od 0-1pkt
Zastosowanie mniej niż trzech przedmiotów i/lub technik do rozprowadzania
ciepła od 0- 1pkt
Niespójność stroju i muzyki z tematem seansu 0-1pkt
Wszelkiego rodzaju zachowania które mogą zaburzyć spokój ludzi w saunie (
głośne rozbijanie kul, głośne odstawianie wiader, rzeczy do machania, zbyt
głośna, źle dobrana muzyka) 0-2pkt

3 TEMPERATURA BAZA 5 PKT

Aby uzyskać 5 pkt. Bazowych od zawodnika oczekuje się:
Bezpiecznego i kontrolowanego podnoszenia temperatury, temperatura musi
wzrastać stopniowo, bez gwałtownych skoków.
Sprawdzania poziomu odczuwalnej temperatury.
Dbania o równomierne rozprowadzenie temperatury po całej saunie . W
przypadku poważnej awarii pieca nie zależnej od zawodnika która ma wpływ na
przeprowadzenie seansu zawodnik będzie miał prawo do powtórzenia seansu .

PUNKTY DODATKOWE

Spokojne i komfortowe podnoszenie temperatury 0-1pkt
Reagowanie na zachowanie publiczności w saunie wynikające z podnoszenia
temperatury od 0 do 1 pkt.
Umiejętne gospodarowanie wodą i lodem, brak duchoty w saunie 0-1pkt
Nowe, ciekawe techniki, przedmioty służące do rozprowadzania ciepła 0-1pkt

4
Wyraźna, pozytywna reakcja publiczności z uzyskanej temperatury w saunie 0-
1pkt

PUNKTY UJEMNE:

Zbyt gwałtowne podnoszenie temp. , skoki temperatury 0-1pkt
Brak wyczuwalnego wzrostu temp. 0-1pkt
Uczucie duszności w saunie 0-1pkt
Zła reakcja publiczności , zbyt gorąco/ za zimno 0-1pkt

4 ZAPACHY

Aby uzyskać 5 pkt. Bazowych od zawodnika oczekuje się:
Użycia min. 3 zapachów/ kompozycji zapachowych opartych na naturalnych
olejkach eterycznych, dobrze wyczuwalnych i rozpoznawalnych

PUNKTY DODATKOWE

Użycie więcej niż 3 zapachów/kompozycji 0-1pkt
Ciekawy sposób podania zapachów 0-1pkt
Użycie własnoręcznie przygotowanych zapachów/ kompozycji zapachowych,
witek, herbat ,naparów itp. 0-1pkt
Wyjątkowe dopasowanie zapachów do tematu seansu 0-1pkt
Wyjątkowa , pozytywna reakcja publiczności na zapachy 0-1pkt

PUNKTY UJEMNE:
Zła reakcja publiczności np. kaszlenie 0 – 1 pkt.
Słabo wyczuwalne, nie rozpoznawalne lub przedawkowane zapachy 0 -1 pkt.
Użycie mniej niż trzech wymaganych zapachów 0 -1 pkt.
Nie profesjonalne podanie zapachów, brak odpowiedniego nośnika, woda/lód 0-
1pkt.

5
Zawodnik po zakończonym seansie ,krótkim odpoczynku musi w miarę szybko posprzątać
saunę tak aby następny zawodnik mógł się w spokoju przygotowywać do swojego
seansu. Zawodnicy mogą korzystać z pomocy innych osób tak w trakcie przygotowania
do seansu jak i do posprzątania sauny po seansie. Osoby nie uczestniczące w
przygotowaniu i pomocy sauna mistrzowi nie powinny przebywać w saunie i w pobliżu tak
aby nie przeszkadzać. Godzina startu jest równoznaczna z godziną rozpoczęcia seansu,
więc saunamistrz powinien wziąć 2-3min. poprawkę na wpuszczenie osób i usadzenie
wygodnie w saunie. Zawodnik ma osobiście zadbać aby wszystko, co potrzebuje do
przeprowadzenia seansu, znalazło się odpowiednio wcześniej w saunie , sparowanie
głośnika również jest w gestii zawodnika. Jeśli rozpoczęcie seansu opóźni się o 10 min. z
ewidentnej winy zawodnika, seans będzie odwołany, a zawodnik zdyskwalifikowany,
(chodzi o mniej więcej równy sprawiedliwy czas na przygotowanie się poszczególnych
zawodników i dobre przewietrzenie sauny)